Regulamentul de participare la campania de tip giveaway „.Selly dubleaza.”

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Selly dubleaza.” (denumită în continuare „Campania”), este Fundația  Filantropică Metropolis (FFM), cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Săbăreni 47-53, sector 6, înregistrată în registrul persoanelor juridice cu dosarul Nr. 3564/299/2007 din 16.02.2007 la Judecătoria Sectorului 1, București, Cod Fiscal Nr. 23249281, Cont IBAN RO05 CECE B000 30RO N067 5601, deschis la CEC – VICTORIA, reprezentată legal de către Daniel Epure în calitate de Director (denumită în continuare „Organizatorul”).

Art. 2 INFORMAȚII GENERALE DESPRE CAMPANIE

Campania se va derula în perioada 01.06.2024 – 30.06.2024 exclusiv în mediu online („worldwide”), în conformitate cu prevederile prezentului regulament de participare (în continuare, „Regulamentul”), elaborat în temeiul OG nr. 99/2000, în vigoare pe teritoriul României la data la care debutează Campania și care este obligatoriu pentru toți participanții.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Adresa și numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută, sunt: adresa office@fundatiametropolis.ro, telefon 0736770404]. Regulamentul și eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile în vederea consultării de către participanți pe pagina oficială de internet a Campaniei, respectiv https://www.fundatiametropolis.ro/. 

În cazul în care Regulamentul nu poate fi vizualizat din cauza unor probleme neprevăzute se poate obține un duplicat printr-o solicitare scrisă adresată Organizatorului la adresa de email office@fundatiametropolis.ro.

Participarea este gratuită. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, altele decât cele normale de participare la Campanie și, dacă e cazul, de atribuire a Premiului, cum ar fi costul donațiilor efectuate prin card sau prin SMS către FFM, costuri legate de internet în vederea accesării paginii oficiale de internet a Campaniei, a Regulamentului și înscrierii în Campanie, costuri de deplasare pentru ridicarea Premiului etc.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate față de declarațiile făcute public de către persoanele care, în mod direct sau indirect, oferă informații în spațiul public despre modalitatea de desfășurare a prezentei Campanii, singurele obligații asumate și de care poate fi ținut răspunzător Organizatorul fiind cele rezultate din prezentul Regulament. Orice informație adusă la cunoștința publicului, chiar de către persoane care în mod legal au dreptul de a reprezenta Organizatorul (i.e. directori, angajați, mandatari ș.a.m.d.) nu vor atrage o modificare a prezentului Regulament, decât în măsura în care se încheie un act adițional la prezentul Regulament cumulat cu măsura publicării respectivului act adițional în aceleași platforme în care este publicat și Regulamentul.

Art. 3 MECANISMUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

La această Campanie poate participa orice persoană fizică, din România sau din străinătate, care a împlinit 14 ani până la data de 31.05.2024, și care în perioada 01.06.2024 ora 00:00:59 și 30.06.2024 ora 23:59:59, efectuează atât cel puțin o donație prin card* (https://www.fundatiametropolis.ro/doneaza/doneaza-prin-card/) cât și cel puțin una prin sms (2 sau 4 EUR) (https://www.fundatiametropolis.ro/doneaza-lunar-prin-sms/) către FFM, fiind astfel înscrisă, automat, pentru participarea la tragerea la sorți pentru câștigarea premiului descris la art. 4.  

*La momentul donației prin card, pentru a putea fi eligibili pentru înscrierea în Campanie, persoanele respective trebuie să completeze la momentul donării datele de contact complete pe pagina din site: nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon (număr de telefon folosit și pentru donația prin SMS).

Vor fi considerate eligibile pentru participare doar donațiile efectuate în perioada Campaniei conform celor descrise la art. 2 de mai sus.

Fiecare donație dublă făcută în condițiile stipulate mai sus constituie o participare la tragerea la sorți. Efectuarea de către aceeași persoană a mai multor donații duble eligibile echivalează cu mai multe participări (e.g., trei donații duble eligibile reprezintă trei șanse de participare înscrise la tragerea la sorți). 

Pentru validare în calitate de câștigător și atribuirea premiului, participanții trebuie să păstreze și să prezinte dovada efectuării donației.

Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Regulamentului pe parcursul Campaniei, modificările urmând a fi făcute public pe pagina oficială de internet a Campaniei, respectiv https://www.fundatiametropolis.ro/.

Donațiile efectuate după încetarea Campaniei nu dau dreptul celor care realizează să pretindă vreun drept, beneficiu sau avantaj specific Campaniei.

Nu pot participa la Campanie minorii sub 14 ani și nici angajații și colaboratorii Organizatorului sau ai Sponsorului implicați în organizarea și desfășurarea Campaniei, precum și soțul/ soția acestora, rudele și afinii de gradul I.

Art. 4. PREMIUL

Premiul constă în:

a)           4 invitații duble (adică 8 (opt) bilete-abonament) la festivalul Beach Please 2024 care se va ține în perioada 10 – 14 iulie 2024 în Costinești, România, o invitație dublă având următoarele specificații: 2 (două) bilete-abonament de tip Backstage Lounge (ULTRA VIP) la festivalul Beach Please 2024 care se va ține în perioada 10 – 14 iulie 2024 în Costinești, România*. Un bilet abonament de tip Backstage Lounge (ULTRA VIP) include 5 Days Pass – cu preț 1.995 ron/bilet (preț afișat pe site-ul oficial Beach Please la data de 30.05.2024). Abonamentul “Backstage Lounge (Ultra VIP)” oferă acces ultra-fast lane (cel mai rapid culoar de acces din festival) și posibilitatea de a privi show-ul de pe Main Stage de la lounge-ul dedicat artiștilor, alături de vedetele tale preferate! Lounge-ul este o platformă elevată, cu cea mai buna vedere către Main Stage, cu baruri private și toalete dedicate. Abonamentul oferă, de asemenea, posibilitatea de a rezerva o masa în Lounge. Include prețul biletului 389 EUR și comision de emitere 10 EUR. Biletul nu include cazarea și transportul.

Valoarea totală a celor 8 (opt) bilete-abonament de tip Backstage Lounge (ULTRA VIP) este de 15.960 ron cu TVA inclus.

Cele 8 (opt) bilete abonament de tip Backstage Lounge (ULTRA VIP) sunt oferite de sponsorul Campaniei, respectiv de GLOBAL RECORDS S.R.L., CUI 26382443, nr. înregistrare J40/6177/2023, cu sediul social în Str. Puțul Lui Zamfir 32-34, București, care este organizatorul festivalului Beach Please 2024.

*În cazul câștigătorilor cu vârsta între 14 ani împliniți și 17 ani, accesul acestora la festivalul Beach Please 2024 se va putea efectua doar sub condiția îndeplinirii integrale a regulilor de acces pentru minori, așa cum sunt prevăzute la art. 3 din regulamentul oficial al festivalului Beach Please 2024, disponibil la adresa https://beach-please.ro/wp-content/uploads/2024/04/Regulament-BP-2024-m.pdf.

b)           1 (un) rol in următorul film al lui Selly (Andrei Șelaru) – valoarea cuantificată a premiului este de 50 ron + TVA (reprezentând onorariul actorului)

Acest premiu este oferit, ca sponsor al Campaniei, de SELLY MEDIA NETWORK S.R.L., CUI 41143547, nr. înregistrare J16/142/2021, Municipiul Craiova, Calea BUCUREŞTI, Nr. 96, Bloc U9, Scara 1, Apartament 26, Județ Dolj, care va fi producătorul filmului în care se oferă rolul.

Fiecare dintre Sponsori va suporta integral impozitul pe venit aferent valorii Premiului acordat de acesta, în numele și pe seama persoanelor fizice câștigătoare, în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă în România.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra Premiului, toate cheltuielile legale aferente bunurilor/serviciilor oferite revin persoanelor fizice câștigătoare. 

Art. 5 DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CĂȘTIGĂTORILOR. ATRIBUIREA PREMIILOR

Tragerea la sorți (tombola) pentru desemnarea câștigătorilor și acordarea Premiilor se va efectua pe data de 01.07.2024 prin intermediul softului https://csrng.net, iar câștigătorii vor fi anunțați pe data de 02.07.2024. Organizatorul poate decide schimbarea softului de extragere, fără a putea fi tras la răspundere, sub condiția ca softul să fie unul certificat.

În cadrul tragerii la sorți vor fi luate în calcul toate donațiile din perioada Campaniei.

Tragerea la sorți se va realiza electronic, prin intermediul unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta cei 5 câștigători (4 câștigători pentru invitațiile duble și 1 câștigător pentru rolul în film) și un număr de 3 (trei) rezerve pentru fiecare, dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile în Campanie.

Ulterior desemnării câștigătorilor, Organizatorul va începe procesul de validare a fiecăruia, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor de participare precizate la art. 3 de mai sus, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

Fiecare participant care a fost desemnat câștigător va fi contactat prin apel telefonic la numărul de telefon mobil furnizat cu ocazia donațiilor participante la Campanie, în intervalul orar 9:00 a.m. – 5:00 p.m., de 3 (trei) în maximum 1 zi lucrătoare de la data desemnării. De aceea, numărul de telefon furnizat trebuie să fie corect și actual astfel încât pe baza acestuia să se poată realiza identificarea și contactarea participantului, în cazul în care acesta este desemnat câștigător.

În cazul în care participantul desemnat câștigător nu poate fi contactat în maxim o zi lucrătoare de la desemnare, se va trece la contactarea rezervelor în ordinea în care acestea au fost extrase de la rezerva 1 la rezerva 3 și se va relua procesul de validare descris anterior.

Pentru a parcurge procesul de validare, participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.

Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorului și de înmânare a premiului oferit în Campanie, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

În cadrul apelului, participantului i se va solicita:

a.           să declare următoarele informații: nume, prenume, vârsta;

b.           să pună la dispoziția Organizatorului, la adresa de email office@fundatiametropolis.ro copia documentului de identitate în termen de 1 zi lucrătoare de la momentul contactării și validării telefonice, documente absolut necesare validării participantului în calitate de câștigător, acordării premiului și reținerii și virării impozitului pe venit, dacă este cazul.

Participantul trebuie să trimită documentele solicitate în cadrul apelului telefonic, în termenul specificat.

Prin participarea la Campanie, participantul este de acord și cu cesionarea dreptului la imagine către Organizator și către Sponsori, precum și a datelor personale. Dreptul cesionat și/sau datele cesionate va/vor fi folosit/e în legătură cu efectuarea publicității în relație cu prezenta Campanie și în vederea desfășurării Campaniei.

În cazul în care participantul nu trimite documentele solicitate în termenul precizat, acesta va fi invalidat, iar pentru acordarea Premiului vor fi contactate rezervele, în ordinea în care acestea au fost extrase de la rezerva 1 la rezerva 3 și se va relua procesul de validare descris anterior.

Participantul va primi un email de confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care acestea nu sunt corecte și/sau complete, participantul va fi anunțat să retrimită documentele.

În cazul în care participantul nu retrimite documentele corecte și complete, acesta va fi invalidat și pentru acordarea premiului vor fi contactate rezervele, în ordinea în care acestea au fost extrase de la rezerva 1 la rezerva 3 și se va relua procesul de validare descris anterior.

După finalizarea procesului de validare, fiecare participant câștigător (i.e., fiecare persoana desemnată câștigătoare în urma tragerii la sorți sau una din rezerve, după caz) va fi informat prin email de rezultatul procesului (valid/ invalid) în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

Un participant va fi validat drept câștigător doar dacă sunt întrunite și respectate toate cerințele și prevederile prezentului Regulament, orice încălcare sau neconformare va determina invalidarea acestuia în calitate de câștigător și va conduce la pierderea dreptului de atribuire a Premiului, fără a beneficia de vreo despăgubire, de orice natură, din partea Organizatorului sau a Sponsorului.

Dacă nicio persoana desemnată câștigătoare în urma tragerii la sorți și nici cele 3 rezerve pentru fiecare nu sunt validate, Premiile nu se acorda și va rămâne în proprietatea Sponsorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul persoanelor desemnate inițial câștigătoare.

Anunțarea câștigătorilor și a Premiilor se va realiza prin publicarea acestuia pe [

https://www.fundatiametropolis.ro
https://www.instagram.com/fundatiametropolis/?hl=en
https://www.facebook.com/FMetropolis/?locale=ro_RO
https://www.linkedin.com/company/fundatiametropolis
https://www.facebook.com/codin.maticiuc/?locale=ro_RO
https://www.instagram.com/maticiuc_codin/?hl=en
https://www.youtube.com/@CodinMaticiucOfficial
https://www.instagram.com/selly/channel

] în termen de maximum 3 zile lucrătoare calculat de la data validării câștigătorilor, în conformitate cu obligația impusă Organizatorului de prevederile art. 42 alin (2) din OG nr. 99/2000.

Pentru atribuirea elementelor Premiilor, fiecare participant validat drept câștigător se va prezenta la adresa: Soseaua Nordului, 96A, Bucurestil] (sau în alt loc comunicat în prealabil în scris de către Organizator către câștigători), în vederea îndeplinirii formalităților privind dobândirea drepturilor asupra Premiului descris la art. 4 de mai sus, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea emailului prin care a fost informat de rezultatul procesului de validare.

În acest sens Organizatorul/Sponsorul va întocmi procesele verbale de predare primire aferente ce vor fi semnate fiecare, în două exemplare, de Organizator/Sponsor și câștigător cu ocazia predării Premiilor, când va interveni și transferul dreptului de proprietate de la Organizator/Sponsor către câștigător.

În cuprinsul proceselor verbale vor fi indicate numele și prenumele câștigătorului, numărul de telefon, datele de identificare din documentul de identitate, numărul și data emiterii documentului de identitate, numărul de identificare al donației desemnate ca fiind câștigătoare, descrierea Premiului. 

Art. 6 CONTESTAȚII ȘI LITIGII

Participanții pot formula contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei care va fi trimisă Organizatorului la adresa de email office@fundatiametropolis.ro sau prin curier/ la sediul Organizatorului din România.

O astfel de contestație poate fi formulată, cel mai târziu până la data de 30.06.2024.  Contestațiile vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora.

Eventualele litigii apărute între Organizator/Sponsor și participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei și atribuirea Premiilor, se vor soluționa pe cale amiabilă, prin orice modalitate alternativă de soluționare a disputelor, iar în cazul în care soluționarea amiabilă /alternativă nu va fi posibilă sau va eșua, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art. 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentului regulament.

Prezentul Regulament a fost redactat și semnat într-un singur exemplar original, astăzi, 31.05.2024], data autentificării de către notarul public.

Anexa nr. 1

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viață privata și protecția datelor.

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul este entitatea Fundația  Filantropică Metropolis (FFM), cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Săbăreni 47-53, sector 6, înregistrată în registrul persoanelor juridice cu dosarul Nr. 3564/299/2007 din 16.02.2007 la Judecătoria Sectorului 1, București, Cod Fiscal Nr. 23249281, Cont IBAN RO05 CECE B000 30RO N067 5601, deschis la CEC – VICTORIA, reprezentată legal de către Daniel Epure în calitate de Director, denumit în continuare, pentru scopul prezentei secțiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Datele cu caracter personal sunt obținute astfel:

1.           Sursele din care provin datele personale:

•            Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

2.           Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

•            Date de identificare: Numele, username, orașul de domiciliu ori de reședință, număr de telefon, adresă e-mail, CNP, serie și număr carte de identitate.

•            Date cu caracteristici personale: semnătură

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În cadrul acestei Campanii, Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

•            Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului și legislației în vigoare.

•            Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului și legislației în vigoare.

•            Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia Premiului acordat câștigătorilor.

•            Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

•            Datele câștigătorilor se vor face publice pe canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator/Sponsori și/sau de reprezentanții lor (e.g., Codin Maticiuc pentru Organizator, Andrei Șelaru pentru Sponsori) în cadrul informărilor cu privire la Campanie, la activitatea caritabilă a Organizatorului și la evenimentele Sponsorilor care au legătură cu Campania (i.e., festivalul Beach Please organizat de Global Records SRL și viitorul film în care va juca unul din câștigătorii premiului aferent din această Campanie).

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră? 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator, Sponsorii Companiei și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea condițiilor acestui Regulament, între dumneavoastră și Organizator și Sponsori este încheiat un contract, pentru executarea căruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care să facă posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în Iegătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul și fiecare dintre Sponsori va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal în ceea ce privește evidența premiilor acordate (în măsura în care legea impune îndeplinirea unor astfel de formalități), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne îndeplini obligațiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campaniei și de a vă acorda premiul.

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate că fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți minim 14 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal? 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, vom prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cat este necesar pentru desfășurarea Campaniei si pentru respectarea obligațiilor legale. Operatorul poate utiliza serviciile unor parteneri pentru organizarea, implementarea și derularea acestei Campanii. Aceștia vor putea utiliza datele doar în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea noastră și nu vom utiliza datele cu caracter personal în alt scop. Totodată, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autorităților fiscale, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale privind câștigătorii concursurilor, în condițiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum și pot fi puse la dispoziția instanțelor de judecată, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

Cât timp păstram datele dumneavoastră? 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este în derulare, pe durata derulării Campaniei și acordării premiilor, precum perioada necesară pentru protejarea drepturilor Organizatorului, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

Modul de prelucrare

Pentru scopul executării Campaniei, datele vor fi colectate si stocate în baza de date a participanților (a persoanelor înscrise pentru participarea la tragerea la sorți și desemnarea câștigătorilor). Datele câștigătorilor sunt procesate pentru organizarea extragerii, validarea câștigătorilor și, daca este cazul, a rezervelor, contactarea acestora, și trimiterea/predarea premiilor și pentru anunțarea de către Organizator și Sponsor a câștigătorilor și a rezultatelor Campaniei și pentru publicitatea ce va fi efectuată de Organizator și de Sponsori și/sau de reprezentanții lor (e.g., Codin Maticiuc pentru Organizator, Andrei Șelaru pentru Sponsori) cu privire la Campanie, la activitatea caritabilă a Organizatorului și la evenimentele Sponsorilor care au legătură cu Campania (i.e., festivalul Beach Please organizat de Global Records SRL și viitorul film în care va juca unul din câștigătorii premiului aferent din această Campanie). Datele prelucrate nu vor fi utilizate în niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidențialitate

Datele vor fi colectate prin intermediul site-ului https://www.fundatiametropolis.ro/ prelucrate si stocate de Organizator sau de un împuternicit (e.g., Sponsorii). Datele nu vor fi transferate în străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi făcute publice conform O.G. 99/2000 si a situațiilor în care Operatorul și/sau orice alt împuternicit sunt obligați de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități.

Drepturile persoanelor vizate

În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere in fata unei autorități de supraveghere. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Modalităţi de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menţionate în capitolul anterior, poţi contacta Operatorul în scris prin E-mail: office@fundatiametropolis.ro.

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrării, dacă este cazul, precum și informații cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

Astfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

– De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.

– De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.

– De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, puteți solicita restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

– La portabilitatea datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.

– De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.

– De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci când are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia. 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajam să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

Vezi regulementul în original aici chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fundatiametropolis.ro/wp-content/uploads/2024/05/Autentificat-Regulament-participare-Giveaway.pdf

Formular trimis cu succes. Mulțumim!

Verifică pe email dacă totul este în regulă.

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.